Kinderfysiotherapie


Voor wie kinderfysiotherapie?

Bij zuigelingen zijn er signalen die kunnen wijzen op motorische problemen. Bijvoorbeeld: weinig kracht, overstrekken en moeite met veranderen van houding. Ook aandoeningen aan de luchtwegen of veel huilen kunnen een aanwijzing zijn dat er iets aan de hand is.

Kinderen vanaf de peuterleeftijd kunnen als gevolg van een bewegingsprobleem of het onvoldoende beschikken over motorische vaardigheden, problemen hebben met het volgen van onderwijs of het deelnemen aan fysieke activiteiten passend bij de leeftijd. Dit kan een reden zijn om de deskundigheid van een kinderfysiotherapeut in te roepen. Ook kan de motorische ontwikkeling anders verlopen waardoor het kind specifieke begeleiding nodig heeft om de ontwikkeling te stimuleren.

Baby’s en dreumesen (0-2 jaar)

 • een motorische ontwikkelingsachterstand;
 • een voorkeurshouding;
 • een hoge spierspanning (hypertonie);
 • overstrekking;
 • een lage spierspanning (hypotonie);
 • een huilbaby;
 • billenschuiven;
 • hersenbeschadiging (cerebrale parese);
 • een aangeboren afwijking die de motoriek beïnvloedt;
 • vroeggeboorte (prematuur);
 • verminderd bewegen met één arm na geboorte (plexus brachialis laesie);
 • spierzwakte;
 • etc.
Baby op vloer met voorkeurshouding

Peuters (2-4 jaar)

 • motorische ontwikkelingsachterstand (moeite met grof en/of fijn motorische vaardigheden);
 • houterig bewegen, veel struikelen of onhandigheid;
 • op de tenen lopen;
 • snelle vermoeidheid;
 • spierziekte;
 • aangeboren afwijkingen die de motoriek beïnvloedt;
 • lage of hoge spierspanning (hypo/hypertonie);
 • pijnklachten bij bewegen;
 • hersenbeschadiging (cerebrale parese);
 • orthopedische afwijkingen;
 • jeugdreuma ;
 • ademhalingsproblematiek;
 • etc.

Schoolgaand kind (4-18 jaar)

 • motorische ontwikkelingsachterstand (moeite met grof en/of fijn motorische vaardigheden);
 • houterig bewegen, veel struikelen of onhandigheid;
 • op de tenen lopen;
 • snelle vermoeidheid ;
 • onzekerheid op motorisch gebied;
 • spierzwakte of spierziekte;
 • pijnklachten bij bewegen;
 • orthopedische afwijkingen;
 • overgewicht (obesitas);
 • moeite met schrijven (tempo/leesbaarheid/schrijfkramp);
 • ademhalingsproblematiek;
 • jeugdreuma;
 • spanningsklachten;
 • sportblessures;
 • etc.
Schoolgaande kinderen